A Vision of Students Today

•October 18, 2008 • 1 Comment

Vodpod videos no longer available.

more about "A Vision of Students Today", posted with vodpod

Advertisements

Teleperubatan

•September 19, 2008 • 3 Comments

Perubahan mendadak akibat perkembangan teknologi antara lain turut melibatkan perubahan dalam sektor perubatan dan penjagaan kesihatan. Pengenalan penggunaan IT dalam bidang kesihatan membawa kepada pengwujudan ‘teleperubatan’ iaitu salah satu daripada tujuh aplikasi perdana Koridor Raya Multimedia (MSC) Malaysia yang menggabungkan bidang perubatan  secara langsung atau tidak langsung ke dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). 

 

Ia dilihat sebagai suatu bentuk jagaan kesihatan yang merentasi pengasingan geografi. Ia turut dikatakan akan banyak memberikan manfaat kepada para doktor dan penyelidik kesihatan untuk melakukan penyelidikan kerana ia dapat memudahkan proses pengumpulan dan analisa data. Hospital Putrajaya merupakan antara hospital kerajaan yang pertama mengamalkan pendekatan elektronik. Sistem Maklumat Hospital Bersepadu (THIS) membolehkan proses rujukan pesakit dilakukan di mana sahaja pesakit mendapat rawatan. Ia diandaikan akan dapat mengurangkan kesesakan pesakit di hospital. Kerajaan memperuntukkan berjuta-juta ringgit untuk mewujudkan inisiatif ICT di hospital itu sahaja.

 

Antara aplikasi utama teleperubatan termasuk klinikal, pendidikan, pentadbiran, penyelidikan, penilaian atau pemeriksaan pesakit, diagnosis (telediagnosis) dan perundingan (telekonsultasi). Pegawai perubatan kini boleh merawat pesakit dari jauh, pemantauan boleh dilakukan dari mana saja, pentadbiran boleh dilakukan dengan telesidang, penjadualan, kepenggunaan serta penilaian kualiti kerja. Secara ringkas, pengenalan teleperubatan dalam sektor perubatan dan penjagaan kesihatan di negara ini diandaikan akan memudahkan dan meningkatkan tahap efisien penjagaan kesihatan.

 

Namun sejauh manakah segala andaian ini menjadi kenyataan sejak kali pertama sistem ini diperkenalkan pada tahun 1997? Setakat ini, sistem ini telah diperkenalkan di 42 pusat kesihatan dan 41 pusat perundingan yang kebanyakkannya terdapat di kawasan luar bandar. Namun adakah rakyat secara keseluruhannya telah mendapat manfaat sebagaimana yang dijanjikan dari sistem yang dikatakan serba canggih ini? Faktor geografi serta aksesibiliti merupakan persoalan penting dalam melihat samada sistem ini akan berjaya dalam jangka masa panjang. Penduduk luar bandar yang kurang terdedah dengan segala kecanggihan teknologi seperti sistem teleperubatan belum pasti faham serta bersifat terbuka terhadap segala perubahan drastik ini. Jika pun benar andaian bahawa banyak pusat perubatan di luar bandar kini telah dilengkapi dengan infrastuktur serba canggih tersebut, tidak semestinya masyarakat tempatan akan terus menerima segala perubahan ini. Ini akan menyukarkan mereka untuk mendapatkan perkhidamatan kesihatan yang sepatutnya dan tentu sekali membawa kepada lebih banyak masalah lain.

 

Antara kekangan lain yang wujud berkaitan sistem ini ialah berkenaan isu hak milik rekod pesakit. Terdapat kekeliruan samada rekod tersebut adalah milik pesakit atau milik hospital. Sering kali terdapat kes di mana berlaku komplikasi yang akhirnya menyukarkan lagi keadaan misalnya pesakit yang bertukar hospital dan timbul kekeliruan berkenaan hak milik rekod kesihatan pesakit tersebut. Oleh itu, rekod kesihatan elektronik adalah sesuatu yang amat penting. Ia boleh dimasukkan ke dalam sistem berasaskan web dan boleh diuruskan melalui badan kesihatan nasional supaya pemilikan tidak menjadi isu. Jika memperkatakan mengenai capaian, perkara ini amat perlu dilaksanakan secepat mungkin dan tidak dinafikan ia memerlukan kos yang tinggi untuk dilaksanakan. Kos yang besar untuk penyepaduan dan penyeragaman serta pengwujudan inisiatif ICT mengakibatkan timbul persoalan berkenaan penswastaan sektor perubatan dan penjagaan kesihatan di Malaysia.

 

Persoalan berkenaan penswastaan sektor perubatan di negara ini bukanlah perkara yang baru. Malah telah wujud pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan yang memperjuangkan kepentingan rakyat biasa untuk mendapatkan perkhidmatan perubatan yang lebih baik dan berpatutan seperti Coalition Against Health Care Privatisation. Secara logiknya, penswastaan sektor perubatan sememangnya akan membawa kesukaran terhadap rakyat biasa yang tidak berkemampuan untuk mendapatkan perkhidmatan perubatan. Sekali lagi golongan yang tidak berkemampuan akan terus ditindas dan kali ini melalui aspek penjagaan kesihatan. Bayangkan jika pesakit yang amat memerlukan pembedahan segera demi menyelamatkan nyawa terpaksa menunggu sehingga mampu untuk membayar kesemua kos yang diperlukan… Kerajaan sanggup dan mampu membelanjakan berjuta-juta ringgit untuk membangunkan insfrastruktur yang canggih demi melaksanakan teleperubatan di negara ini, tetapi mengapa rakyat harus dibiarkan menanggung beban kewangan sedangkan segala inisiatif kerajaan ini adalah untuk rakyat?  Oleh itu, adalah amat penting segala usul berkenaan penswastaan sektor perubatan dan penjagaan kesihatan dikaji sepenuhnya dan mengambilkira semua pihak, terutama rakyat yang tidak perkemampuan sebelum menjadikan ia sesuatu yang memudaratkan semua pihak.

OKU dan Peluang Pekerjaan

•September 12, 2008 • 5 Comments

Pemilihan kerjaya adalah perkara penting bagi seseorang individu. Pemilihan kerjaya yang tepat dapat menentukan corak kehidupan serta taraf hidup seseorang. Golongan OKU juga memerlukan pekerjaan dan faedah daripada pekerjaan sama seperti orang lain bagi memenuhi keperluan dalam kehidupan mereka. Namun begitu, terdapat pandangan dan sikap prejudis sesetengah masyarakat berkaitan golongan OKU dan menyebabkan mereka dilayan seperti golongan kelas kedua atau golongan minoriti.

Kesusahan bagi mendapatkan kerja lebih tertumpu kepada golongan orang kurang upaya ini atau juga dikenali dengan istilah orang kelainan upaya. Bagi mereka faktor kecacatan bukanlah satu penghalang untuk mereka mencari pekerjaan yang sesuai dengan kelulusan mereka. Pada zaman kini, semakin banyak graduan oku yang mendapat keputusan yang cemerlang tetapi mereka sukar untuk mencari kerja.

Mengapakah pekara ini terjadi? Adakah majikan lebih mementingkan graduan yang sempurna sifat dari segi fizikal . Bagaimana pula dengan golongan yang mempunyai kekurangan dari segi fizikal dan bukannya ilmu. Golongan OKU pada era ini atau zaman serba moden ini kebanyakannya sudah celik IT dan sudah berpendidikan . Tetapi mereka diabaikan dalam sektor pekerjaan.

Mungkin terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan mereka sukar untuk mendapat pekerjaan antaranya mungkin dari segi kemudahan dalam sistem pengangkutan. Mereka mungkin susah untuk ke tempat kerja disebabkan faktor ini. Selain itu mungkin juga mereka gagal menyesuaikan diri dengan suasana dan persekitaran ruang kerja atau pejabat yang tidak berapa sesuai dengan keadaan fizikal mereka . Seterusnya mungkin menghadapi kesukaran untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat.

Seperti mana yang telah diketahui, peluang pekerjaan bagi golongan oku adalah amat terhad sekali. Walaupun Dasar 1% jawatan untuk golongan OKU telah dilaksanakan tetapi apakah kesannya terhadap golongan tersebut. Malah, 1% untuk warga oku di sektor kerajaan pun tidak diisi sepenuhnya. malah, ada golongan OKU yang layak untuk sesuatu jawatan, tetapi diberikan pada orang lain.Graduan OKU juga amat sukar untuk mendapat peluang pekerjaan walaupun mereka punyai kelayakan. Inikah yang dikatakan masyarakat penyayang? masyarakat penyayang yang dibentuk oleh acuan manakah ini? Negara kita ini dipenuhi oleh warga asing untuk mencari pekerjaan walhal ada di antara pekerjaan itu dapat dilakukan oleh golongan oku itu dengan lebih baik lagi. Tetapi, ianya diberikan kepada warga asing.

Mungkin juga disebabkan oleh faktor tidak mempunyai pendidikan asas dalam bidang – bidang tertentu menyebabkan mereka tidak berkeupayaan dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan .Contohnya dalam bidang kesetiausahaan, pekara asas dalam bidang tersebut perlu ada kerana jika tiada asas ini menyukarkan proses pekerjaan Walaupun begitu masih ada pekerjaan yang tidak memerlukan banyak pengetahuan asas seperti kerja – kerja kraftangan dan membungkus makanan.

Selain itu juga, mereka boleh melakukan kerja melalui penggunaan teknologi yang sedia ada seperti menjadi operator telefon di pejabat – pejabat kerajaan mahupun swasta. Mereka yang boleh mengendalikan komputer boleh diberi tugas menaip dan membuat laporan tertentu. Mereka juga boleh bekerja di rumah dengan mendapatkan tugasan dan arahan melalui e-mel yang di hantar oleh majikan kepada mereka. Seterusnya mereka boleh menghantar tugasan tersebut kembali. Cara ini lebih mudah dan tidak menyusahkan mereka untuk ke tempat kerja.

Seterusnya, tiada persatuan khas yang dibentuk bagi membantu golongan kurang upaya ini dalam mendapatkan pekerjaan. Walaupun banyak kita lihat di internet saluran – saluran yang melaksanakan pengambilan pekerja tetapi bukanlah untuk golongan OKU. Seterusnya, dalam zaman atau era teknologi komunikasi ini, maklumat tentang kekosongan jawatan kebanyakannya dipaparkan dalam internet dan bagi OKU yang tidak begitu arif dalam dunia siber , mereka mungkin menghadapi masalah untuk mengakses maklumat tersebut.

Kerajaan sepatutnya lebih prihatin terhadap golongan ini bukan meminggirkan golongan ini ke tepi, mereka telah diberi pendidikan jadi wajarlah mereka dihargai dengan memberikan pekerjaan ataupun bantuan untuk memulakan peniagaan. Jadi mereka boleh berdikari dan boleh berjaya dengan pekara yang mereka lakukan. Jadi kerajaan boleh mengurangkan peruntukan bantuan kepada golongan kurang upaya ini apabila mereka sudah mempunyai pekerjaan. Ini dapat mengelakan mereka daripada merasa rendah diri apabila dikatakan golongan yang suka meminta sahaja tanpa melakukan sebarang kerja.

Namun begitu nilai murni yang telah ditunjukkan oleh Majlis Perbandaran Alor Gajah (MPAG), Melaka dengan melancarkan skim pekerjaan sukarelawan di anggap memberi nafas baru kepada golongan OKU di daerah tersebut. Skim yang diperkenalkan itu mampu mengubah nasib OKU dengan memastikan mereka memperolehi pendapatan bulanan.Pekara ini patut dicontohi oleh para majikan lain dalam memberi peluang kepada OKU mencari pekerjaan.

Selain itu , perkhidmatan penempatan terdapat di setiap negeri bagi membantu orang-orang yang terlatih mendapatkan pekerjaan sama ada di pasaran terbuka ataupun di bengkel terlindung bagi mereka yang tidak berkemampuan bertanding di pasaran terbuka. Antara contoh bengkel terlindung ialah Bengkel Daya Klang, Bengkel Daya Sg. Petani dan bengkel-bengkel yang diuruskan oleh pertubuhan sukarela.Maklumat berkaitan boleh didapatkan daripada JKM.

Secara kesimpulannya, golongan oku yang berkeupayaan melakukan kerja tidak perlu di pinggirkan. Mereka perlu diberi peluang dalam mengharungi suasana kerja pada zaman yang moden ini iaitu dunia tanpa sempadan dalam era globalisasi. Penggunaan teknologi sedikit sebanyak dapat membantu ke arah kemajuan sekaligus tidak meminggirkan golongan tertentu.

Aplikasi Sumber Manusia di Internet ( Human Resources )

•September 4, 2008 • 1 Comment

Jabatan sumber manusia merupakan sebuah syarikat kerana ia berfungsi untuk mengurus kakitangan dan memastikan keseluruhan organisasi berjalan dengan lancar. Kebanyakkan syarikat menjalankan operasi jabatan secara manual di mana segala maklumat berkaitan kakitangan disimpan di dalam sebuah fail peribadi.

Mungkin dahulu urusan penyimpanan rekod dianggap sebagai cara yang fleksibel dan mudah kerana jika pihak oengurusan ingin mecari maklumat tentang seseorang kakitangan , mereka akan merujuk fail berkenaan. Dengan arus permodenan yang pesat, kerja-kerja pentadbiran dan penyimpanan data oleh jabatan sumber manusia akan menjadi lebih senang tanpa melibatkan penggunaan kertas dan tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak.

Contoh, dengan adanya penubuhan Ceylinco Consolidated ( Malaysia ) Sdn. Bhd iaitu syarikat antarabangsa dari Sri Lanka yang beroperasi di Cyberjaya memperkenalkan teknologi baru yang dikenali sebagai Stesen Manusia (People Station ). Perkhidmatan berasakan web ini membantu memudahkan kerja-kerja berkaitan sumber manusia dan seterusnya memastikan fungsi jabatan tersebut dapat digerakkan lebih efisien. Stesen tersebut dapat mengurangkan kos perbelanjaan serta menjimatkan masa.

Sistem ini lebih memberi banyak ruang kepada pihak pengurusan syarikat untuk menumpukan sepenuhnya kepada produktiviti dan aktiviti yang ingin dilaksanakan. Pihak pengurusan dan pekerja boleh mengakses maklumat secara cepat dan pantas. Aplikasi stesen ini juga bole dikhususkan untuk Industri Sederhana Kecil (IKS) dengan menawarkan aplikasi seperti pengurusan maklumat pekerja, rekod prestasi dan kecekapan, pemantauan disiplin kakitangan, perangcangan gaji, kedatangan, permohonan cuti dan kos operasi. Segala proses pemantauan dan penyelanggaraan dijalankan melalui perkhidmatan Syarikat Stesen Manusia.

BOLEH DIDAPATI DI LAMAN WEB: www.people-station .com

Penulis : Salasiah

TECHNOLOGY IN SPORTS

•August 28, 2008 • 1 Comment

HOW DOES IT HELP THE SPORTS PROFESSIONALS

Soccer goal line technology

There has been a need for goal line technology in soccer, particularly as TV replays are showing in retrospect wrong decision by the referee. The International Football Association Board (IFAB) has laid down four criteria that they want to see in goal-line systems:

  • The technology should only apply to goal-line decisions.
  • The system must be 100% accurate.
  • The signal sent to the referee must be instantaneous.
  • The signals is only communicated to the match officials.

Smartball jointly developed by German companies which is Cairos Technology, Fraunhofer Institute for Integrated Circuits and Adidas Clothing and Shoe companies. The companies’ technology uses a network of receivers around the field designed to track the ball’s precise position in real time – including exactly when it has fully passed the goal line. That information would be relayed in less than a second to a watch-like device worn by the referee. However, this system has had its setbacks, and another system using, The Hawk-Eye, is being looked at.

Hawk Eye Technology

Hawk-Eye is the name of a computer and camera system which traces a ball’s trajectory. It is being used in international cricket and tennis, and many other sports are also looking at making use of the technology. The system is also being tried in soccer. The Premier League of Football in the UK has agreed to the introduction of goal-line sensors after being given approval by football’s rule-makers. The system being developed by the UK Company Hawk-Eye, would give a definitive decision on whether the ball had crossed the line. The Hawk-Eye uses the camera taking 600 frames a second on the goal-line. The information is analysed by computer and sent to the refree’s headset or a device on his wrist.

Nanotech in Sports Equipment

Nanotechnology—engineering on a scale of individual atoms – is a way to make new materials, or to improve properties of existing materials. Its uses range from medical devices to car paint. And in the past, any shift in materials science has eventually altered sports.

Few decades ago, tennis racket were made of wood. Wilson figured out how to make a metal racket and in 1967 introduced the breakthrough T2000. By 1980, high-end rackets were made of graphite. As the materials got stiffer and lighter, the game began to favour speed and power serves.

Sometime in 2005, start-up company NanoDynamics plans to sell a nanotech golf ball that promises to dramatically reduce hooks and slices for even the most frustrated of weekend golfers. NanoDynamics say it’s figured out how to alter the materials in a golf ball at the molecular level so the weight inside shifts less as the ball spins. The less it shifts, the straighter even a badly hit ball will go.

A Japanese company makes a bowling ball that supposedly won’t get surface nicks yet sticks to the centre of the lane the same as traditional balls. Wilson uses nanotechnology to make tennis balls that deflate less quickly, and several companies are working on nanotech golf clubs. A French company makes a nano-engineered tennis racket.

Nanosys, one of the most successful nanotech companies, has come up with a nano-engineered coating far slicker than Teflon. Water literally bounces off it. Today, Nanosys is working only on industrial uses for the coating. But if the coating could be made to cover one of those all-body swimsuits, a swimmer might practically skim across the pool.

Challenges

There hasn’t yet been a flood of nanotech sports products because the technology is still expensive and difficult. Plus, sports marketers are still trying to figure out how to pitch nanotech products and how much demand there will be from sports enthusiasts.

“Nanotech’s now just not sexy enough,” says Wilson’s Thurman. A nanotech club or racket probably wouldn’t look much different from ones made of graphite. “Going from a wood racket to metal—that’s sexy,” Thurman adds. “Visible technology is the key in sporting goods.”

The size of the nanotech sports product market so far is negligible – so small that none of the better-known nanotech watchers have bothered to measure it. Nanotech in general is just emerging as an industrial force. In 2004, $13 billion worth of products will incorporate nanotechnology less than 0.1% of global output, according to the NanoBusiness Alliance trade group. But by 2014, that figure is expected to rise to $2.6 trillion, or 15% of that year’s manufacturing output.

Some sports governing bodies. Which in the past have restricted some new technologies because of concerns about how the sports and its records might be altered. For instance, Major League Baseball doesn’t allow aluminum bats.

Some tennis experts, such as former star John McEnroe, argue that modern rackets have ruined the game by making men’s serves almost impossible to return.

Yet some nanotech sports equipment have poked into market such as in:

  • Golf: Wilson is using a nano-composite material to replace the titanium crown on the Wilson Staff Driver. That makes the top part of the driver lighter, lowering the centre of gravity – which helps the golfer achieve more power and accuracy, Wilson says. The company is also using nanotech to strengthen golf shafts, but, “The problem is, it’s extremely expensive to manufacture nanotech shafts,” Thurman says.

AccuFlex, which makes only shafts, in August introduced its Evolution nanotech golf club shaft.

But the company says the balls make such a difference – and, for instance, result is fewer lost balls – that golfers would pay the steep price.

  • Tennis: Wilson earlier this month introduced its nCode racket, which uses nanotubes. French company Babolat is selling a $180 nano-racket that it claims is five times stiffer.

Wilson and New Jersey-based InMat say they’ve used nanotech to improve the tennis ball. Based on research at Cornell University, InMat’s technology forces 1-micron balls of butyl rubber to mix and bond with clay particles. It creates a coating that’s flexible but nearly airtight. That means tennis balls can keep their bounce longer once the can is opened.

  • Biking: Easton Sports and Zyvex are working together to put carbon nanotubes into bicycle parts. So far, they have used them only in handlebars, making tehm stronger and lighter. Ten material, says Zyvex CEO Von Her, “ is very difficult to process.” But it can shave 15% to 20% off the weight – a big deal to a pro bike racer.

  • Bowling: Japanese company Nanodesu (which, translated, means “It’s nano!” ) is using a nanotech material called fullerenes as a super-hard coating on bowling balls. The company says it prevents chipping and cracking but performs like a typical polyurethane ball.

Video: An example of the Hawk-Eye system

The Constant Change in Sports

•August 28, 2008 • 1 Comment

The changing face of sports is progressing steadily.

With the umpire camera, viewers can see a game as if they were playing middle linebacker.

The fans know the speed of a Pedro Martinez fastball instantly and can see just how high Vince Carter leaps while completing one of his gravity-defying dunks.

With all these technological advances the most important gains have benefited the athletes themselves.

New medical procedures, knowledge of nutrition, and advanced facilities and equipment have helped to enhance athletic ability and extend the careers of players. There was a time when an athlete with a knee injury faced major surgery just to find out what ailed a player. Technology has made it possible for players to find the root of a problem without missing months of playing time.

“Diagnostic techniques like MRI and arthroscope (surgery) were paramount in sports medicine,” Oakland Raiders trainer Rod Martin said.

Martin has worked for the Raiders for 21 years and has seen the evolution of rehabilitation and prevention methods. “A knowledge of nutrition and more body awareness,” are factors Martin credits with athletes being better prepared physically. “Preconditioning, weights and running.”

Martin also works with athletes rehabbing injuries. He said with new technology, not only are players preventing injuries better, but they also return to play faster than ever.

In some cases, players come back better than ever. Remember in 1998, UCLA wide receiver Freddie Mitchell suffered a gruesome break of his right femur in the second game of the year. Mitchell was able to return to the field — the same season to play in the Rose Bowl.

Now, Mitchell is one of the best wideouts in America. If he chooses to leave school for the NFL, he’ll definitely be a top pick. Should he return to UCLA, he’ll be one of the best receivers in the country and a possible Heisman candidate.

With the exception of Veterans Stadium in Philadelphia, it looks like most teams are concerned about the surfaces their players compete on. The Meadowlands switched to a grass field this season. Both the Jets and Giants lost key players while playing on the turf to non-contact injuries.The most recent was last season when Jets quarterback Vinny Testaverde went down with a torn Achilles’.

While no one has been able to prove artificial turf is sole cause these injuries, (former Miami Dolphin quarterback Dan Marino suffered the same injury on grass) teams are looking at ways to improve where players play.

Even if there is no proof that artificial turf is directly related to injury, players overwhelmingly would prefer not to play on it.A 1996 survey conducted by the National Football League Players’ Association found 86.7 percent of players dislike playing on artificial turf.

When it comes to injuries, 93.4 percent felt artificial turf is more likely to contribute to injury. With such complaints, it’s no surprise the NFL is out to find more comfortable playing surfaces. “Playing surfaces are changing,” Martin said. “There’s sports turf, which we don’t know a lot about.” Nike even has its own playing surface, Fieldturf, used by among others, the University of Nebraska football team.

TECHNOLOGY AND THE JOB OF TEACHING A MONKEY HOW TO DANCE.

•August 12, 2008 • 1 Comment

Dear readers, the title above is to serve as a teaser as to what this week’s topic would be revolving about. No points if you guessed technology or jobs(DUH), but why don’t you stretch those brain muscles for a bit and give a wild guess as to what the specific topic in relation to technology and jobs would really be about?

 

If your guess was…

 

1) How to start your very own carnival fun fair with monkeys as the main attraction (then you are way wrong)

 

2) The various ways to get to monkeys to do the tango?   

 (erm, its a bit rusty up there in that brain of yours isnt it?)

 

3) How does technology in the new millennium influence the jobs involved with formal education of the masses.

(Right on, you deserve to get yourself a big plate of nasi kandar for your efforts)

 

            Education, cannot be denied as being one of the main pillars or foundation of any civilization or society. It basically teaches members of society how to run things in an organized and systematic manner, how to conduct themselves in a proper manner in accordance with laws, standards and rules set by the previous generation.

            When looking at the relationship between technology and jobs and education, we will be looking at it in the form of formal education, which involves educational institutions such as schools, tuition centres and universities and not the form of informal education which focuses on aspects like traditional practices passed down by elders.

            Formal education is taught in educational institutions. In these institutions, the authorities which run it are entrusted with the responsibility of moulding its students holistically with academic knowledge taking priority. After the turn of the millennium and in keeping with the progress of multimedia technology like the internet, these institutions have adapted to the new technological climate by assimilating technology into the way their syllabus is run.

           

CASE STUDY 1

Wawasan Open University.

            A university in Malaysia which has utilised technology primarily in its teaching methods.

 

Technological attributes in the university. (Taken from their website http://www.wou.edu.my/study_ls_lms.aspx)

          Our Learning Management Systems (LMS) will enable you to use interactive features such as bulletin boards, video conferencing, and on-line discussion forums. These systems will guide you through all stages of your learning cycle, organise your course, and keep track of your records and progress.

          electronic communications – email, telephone, radio, audio and video facilities, and television – to support you in the learning process. This will add an interactive element to your learning process, which will be reinforced through a variety of practical and interactive exercises.

          digital library, where you can gain access to a large, organised repository of information at any time, night or day.

 

In light with all these features and services, the university needs not only its professors, tutors and counsellors to be a catalyst in their students quest for knowledge but important jobs have surfaced such as website administrator, content supervisor and technical jobs which are essential in allowing the whole system to run smoothly.

 

      How this affects the conventional jobs of professors, tutors and counsellors you may ask? Well, their work and research becomes more easier and is able to be transmitted faster and be more comprehensive with the assistance of the medium of technology.

       So until next time, ciao…the Deranged Preacher.